Hjelp oss å gjøre luftkvalitet.info bedre! Svar på tre kjappe spørsmål ved å trykke "Ja, takk!
Dine svar er anonyme og vil ikke kunne spores tilbake til deg
Ja, takk!
 
Hva var grunnen til at du besøkte luftkvalitet.info i dag?

Fortell oss om hva du skulle gjøre på nettsiden.
 
Fikk du gjort det du skulle? Hva var det? Hvis nei, hvorfor ikke?

Forklar hvorfor du fikk gjort det du skulle eller ikke.
 
Var det som privatperson eller i yrkessammenheng at du var på luftkvalitet.info i dag?


Takk for at du fullfører dette typeform
Lag ditt eget — det er gratis, enkelt & vakkert
Lag et <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform